True
Geloof.TV - TV kijken via internet, de beste Geloof tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Geloofsgesprek - Alle afleveringen
Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Pastoor Marc Oortman

Als pastoor van veel kerken rond Hengelo en Delden doet Marc Oortman een gepassioneerde oproep om geld te geven aan de kerk die je dierbaar is. Dat zit niet in stenen, maar in het geloof dat wordt doorgegeven. Hij heeft een kelk bij zich van een eeuw geleden. Die kelk is doorgegeven van de ene aan de andere priester, omdat we leven van het offer van Christus die zichzelf heeft gegeven en voor ons is gestorven. Daarom kunnen wij leven en het geloof doorgeven. Die kelk is daar het teken van, Kerkbalans maakt het ons mogelijk om die kelk te blijven tonen. Dezer dagen begint de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans, de financiële motor achter het parochieleven in Nederland.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Pastoor Han Akkermans

Als monnik is Akkermans zelf volgeling van Benedictus geweest. Hij spreekt over spiritualiteit vanuit de abdij van de benedictinessen te Oosterhout. Als pastoor van Oosterhout mag Akkermans zich een gezegend mens weten met drie kloosters in zijn parochie. De heilige driehoek, heet dat in Oosterhout. Als monnik is hij zelf volgeling van Benedictus geweest en als parochiepastoor is hij dat nog steeds, met zijn regelmatig terugkerend getijdengebed. Het bisdom Breda gaat eens in de vijf jaar op pelgrimage. In oktober van 2019 vertrekt de karavaan naar de plekken in het leven van Benedictus, de grondlegger van het kloosterleven. Daarom staan de geloofsgesprekken van Bisdom Breda dit jaar in het teken van spiritualiteit.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

Op Driekoningen gaat bisschop Gerard de Korte in op de betekenis van deze drie wijzen in de St. Jan in Den Bosch. Staande voor de afbeelding van Driekoningen legt de bisschop van Den Bosch uit dat deze drie wijzen model staan voor ons allemaal: we zien het licht in de verte, maar twijfelen en aarzelen soms over onszelf en kunnen niet de goede woorden vinden. Daarom moeten we blijven zoeken naar de verinnerlijking van ons geloof om met meer moed de wereld in te gaan en te vertellen over de blijde boodschap van Kerstmis.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Pater Wim van Meijgaarden

Op het feest van de Heilige Familie blikt pater Wim van Meijgaarden terug op vijf jaar tv-vieringen vanuit Meerssen. Voorafgaand aan de laatste tv-viering vanuit Meerssen overdenkt pater Wim van Meijgaarden sss de afgelopen jaren als tv-celebrant.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Hans van den Hende

Op de laatste zondag van de advent spreekt de bisschop van Rotterdam over het Jaar van het Gebed en hoe je wordt geroepen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Marc Oortman

Wachten, verwachten en verlangen. In het ochtendgloren spreekt pastoor Marc Oortman over de advent. Deze tijd heeft alles te maken met de essentie van het bestaan, het verlangen van de mens om altijd een nieuwe begin te kunnen maken, iedere dag opnieuw.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

De bisschop van Den Bosch, mgr. Gerard de Korte, over de kunst van het wachten en de advent aan de hand van verschillende afbeeldingen in de St. Jan. Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer. Maar als je Christus wilt herkennen, is geduld onmisbaar. Dat vraagt tijd en die tijd nemen we in de advent.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jos Punt

Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde voor het eerst een vrijwilligersdag. Dat doet het bisdom om de vrijwilligers te bedanken voor hun onbaatzuchtige werk in de kerk. Zonder hen zou de toekomst van de kerk er minder rooskleurig uitzien. Bisschop Jos Punt dankt die vrijwilligers en ziet ook tekenen van hoop voor de kerk. Bisschop Punt komt in het gesprek met voorbeelden uit Amsterdam. Daarin wordt duidelijk dat mensen uit deze tijd niet zonder God en de kerk kunnen leven. Bisschop Punt geeft als voorbeeld zijn eigen leven dat vol was van new age en op latere leeftijd een ommezwaai maakte naar God. Die schenkt ons een onverdiende genade en geeft ons adem om te blijven geloven in de toekomst van de kerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Jan Liesen

Steeds meer mensen leven buiten het klooster met de regel van Benedictus en daarom gaat de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit van deze grondlegger van het kloosterleven. Want deze heilige is ook in onze tijd inspiratiebron voor velen. Oosterhout is de plek van de Heilige Driehoek. Drie kloosters hebben geloof en leven in Oosterhout voor een groot gedeelte bepaald. Richtsnoer daarbij was en is de regel van Benedictus. De huidige pastoor van Oosterhout, Han Akkermans, heeft jaren als monnik die regel gevolgd. Hij probeert ook als pastoor tijd in te ruimen voor het getijdengebed zoals Benedictus ons adviseert.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Dick Vrijburg

Als diaken in Nootdorp werkt hij voor mensen in de schulden en voor ouderen die niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Eens per maand kookt hij voor hen. Vrijburg, ooit begonnen als banketbakker, kan in die maaltijden zijn oude beroep en zijn nieuwe roeping prachtig met elkaar verbinden, ook op de zondag die in het teken staat van de armen, uitgeroepen door paus Franciscus, want het is de opdracht van christenen om er te zijn voor de armen en zo Christus na te volgen. Hij is blij met paus Franciscus die in zijn pontificaat aandacht blijft vragen voor de armen, want alleen zo vind je de weg naar Christus.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Jongeren koken voor ouderen

Op de feestdag van St. Maarten maken jongeren een maaltijd voor ouderen in Sneek. Ze doen dat met een recept van paus Franciscus. St. Maarten deelde zijn mantel met een mens die te weinig eten en kleren had. Die daad van barmhartigheid trekt al eeuwen met ons mee en zet de jongeren en ouderen van de St. Martinuskerk in Sneek in beweging om in onze tijd dat voorbeeld na te volgen. Want als er iemand uit de katholieke kerk de afgelopen jaren het voorbeeld heeft gegeven om zijn leven te delen met arme mensen, dan is het de Heilige Vader. Zo'n 70 jongeren en ouderen komen samen en laten zien hoe je als christen rijker wordt als je deelt van je overvloed en hoe er verbinding kan zijn tussen generaties bij het eten.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Koken voor stadsgenoten

Pastoor Eric Seidel is met andere kerken van Helmond een project gestart dat elke maandag en elke woensdag de kerken openstelt voor mensen die te weinig geld hebben om te eten. Vrijwilligers bereiden maaltijden en zo'n 40 tot 50 mensen uit Helmond komen eten. In de Jozefkerk van Helmond zijn ze in hun christen-zijn wakker geschud door mensen die te weinig hebben. Steeds vaker werd er bij pastoor Eric Seidel aangebeld met de vraag of hij eten over had. Dat was voor hem het sein om als biddende en eucharistie vierende kerk niet alleen Christus te delen, maar ook het leven met elkaar de delen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Zr. Marie Madeleine

Het klooster van de Zusters Augustinessen van Sint Monica is gesloten. Zr. Marie Madeleine heeft gekozen voor een weg naar een nieuwe bestemming. Met een paar andere zusters augustinessen leeft en bidt ze in een boerderij in Hilversum om daar voor jongeren een plek van stilte en ontmoeting aan te bieden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Herman Kaiser

Oud-burgemeester van Roermond, Arnhem en Doetinchem en voorzitter van 800 jaar Munsterkerk en 75 jaar Vrijheid in Limburg. Het centrale woord dat beide evenementen verbindt is 'opstand'. Een christen is geroepen om op te staan, zich niet neer te leggen bij de waan van de dag en de loop van de geschiedenis. Die weg van opstand en verantwoordelijkheid is de opdracht van iedere katholiek en elke christen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Rector Henri Egging

Spiritueel gesprek als context voor de aansluitende eucharistieviering vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Johan Hemel

Samen met zijn vrouw Gré nam Johan Hemel in 2013 het initiatief voor een Mariakapel in Erica (Dr.). Januari jl. startte de bouw, deze zomer werd de kapel ingewijd door pastoor Buter. Helaas mocht Gré de verwezenlijking van het initiatief niet meer meemaken, zij overleed vorig jaar zomer. Een verhaal over dromen, verdriet en troost vinden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Wiel Wiertz

De pastoor van Hulst zoekt ook buiten de kerk naar tekens voor zijn geloof en neemt ons mee naar een kruisbeeld dat op een kruising van wegen rond Koewacht staat. Wiel Wiertz komt zelf uit Kerkrade en is dus gewend aan kruisbeelden in het landschap. Maar in Zeeuws-Vlaanderen, waar hij nu werkt, is dat een uitzondering. En die geeft hem hoop omdat het kruisbeeld fietsers en automobilisten herinnert aan de Christus die in zijn dood zich voor ons geeft en laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: René Pisters

Pastoor René Pisters is deze maand 25 jaar priester en viert zijn jubileum op een bijzondere manier. Vijf avonden lang wordt op het plein voor zijn prachtige kerk in Simpelveld de lokale versie van The Passion opgevoerd. Met spelers, vrijwilligers en publiek uit Simpelveld, Ubachsberg en Bocholtz. Binnen één dag waren alle tweeduizend kaarten weg. Hij wil het geloof delen, ook buiten de kerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Gerard de Korte

Gesprek over de grote vraagstukken binnen de katholieke kerk.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Inspiratiedag

De eerste en de tweede prijswinnaar van het Kansinspiratiefonds aan het woord: Marlies Cuppen (1e prijs) met het project Don Bosco Rijswijk 'Ieder kind kan en mag zijn wie die is' en Ard ten Brinke (2e prijs) van het maatjesproject Hart voor Zwolle.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Brechje Loenen en Annemiek Buijs

Over de liefde van God in je gezin, de Kinderkaravaan en het Geloofsfeest.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Thomas Quartier

Hij is wetenschapper én missionaire monnik in habijt. Hij geeft zestig tot zeventig lezingen, geeft les aan een universiteit in Rome en aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Een bevlogen mens die heeft geleerd dat hij de structuur van een vaste plek en stevig gebedsleven nodig heeft om een beter mens te worden en zo ook wetenschapper te kunnen zijn. Soms moet je de wereld klein maken om te raken aan de tijdloze en eindeloze genade van God. En als je dat doet, dan ontdek je ook dat je pas mens wordt als je opengaat voor God.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: John Dautzenberg

Sinds een jaar is John Dautzenberg deken van Maastricht en als zodanig nauw betrokken bij de Heiligdomsvaart in Maastricht plaats. Een gesprek over de Heiligdomsvaart, de betekenis van Sint Servaas en de tuin der barmhartigheid.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Peter van der Weide

Op de zondag van de Sneekweek openen de kerken hun deuren om er voor iedereen te kunnen zijn. Dan kan het gebeuren dat er 2500 mensen op een middag binnenkomen. God ontdek je altijd indirect, via een omweg. Daarom is het zo belangrijk dat kerken uitnodigen. Via de liefde voor het orgel is Van der Weide weer gelovig geworden en heeft God ontdekt en via de mediavieringen kan hij het goede doorgeven.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mgr. Hans van den Hende

De bisschop spreekt over het verhaal van de broodvermenigvulding en het Jaar van het Gebed, dat in bisdom Rotterdam zeer veel op gang heeft gebracht.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Roland Putman

Jarenlang was Roland pastoor in Wijk aan Zee en Beverwijk en leefde hij als franciscaan in Amsterdam. Sinds drie maanden staat zijn leven op de kop, want de franciscanen hebben het klooster van de capucijnen gekocht in Den Bosch. Zijn motto is: in de ontmoeting vind je de ander als een tegenover. Alleen zo kan een mens groeien, alleen zo kun je dichter bij God komen. Zo probeert hij nu ook pastoor in de Bommelerwaard te zijn.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Mauricio Meneses

Wat betekent het als Colombiaan om priester en jongerenwerker in Nederland te zijn? Wat betekent de eucharistie voor jongeren? Over de jongerenbedevaart naar Lourdes vanuit het aartsbisdom, het delen van de eucharistie en de blijheid van het leven.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Salwan en Ainas Saimon

Twee vluchtelingen vertellen hoe ze in het geloof hun houvast hebben gevonden. Salwan was eerder in Nederland en vertrouwde zich toe aan God, om met meer perspectief naar de toekomst te kijken. En zo werd hem Ainas geschonken, een vrouw die het lijden in haar land ontvluchtte en in Nederland het geluk vond. Ze trouwden, kregen een mooie dochter en zochten aansluiting bij de katholieke kerk in het bisdom Breda. Zo vertellen ze een ontroerend verhaal van twee mensen die, geborgen in God en met steun van parochies, hun weg hebben gevonden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Bedevaart Assisi

Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde dit jaar een bedevaart naar Assisi. Ruim vierhonderd pelgrims namen deel aan de reis. Een gesprek met een van de deelnemers.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Rob van Nerum

Als priester van het bisdom Rotterdam geeft hij op bijzondere wijze gestalte aan Het jaar van het gebed. Midden in de nacht staat hij, ondanks zijn fysieke beperkingen, op en gaat dan in alle stilte van het donker bidden. Zo brengt hij bij God wat hem aan zorgen, intenties en dankbaarheid is gezegd. En zo legt hij dit allemaal ook voor in de eucharistie, die hij elke ochtend op zijn slaapkamer viert. Zo kan Rob van Nerum in het zorgcentrum een luisterend oor zijn en als broeder van Charles de Foucault naast mensen gaan staan en deze verhalen verbinden met gebed en eucharistie.