True
Geloof.TV - TV kijken via internet, de beste Geloof tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Nederland zingt op zondag - Alle afleveringen
Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wissel

We zien uit naar de nieuwe morgen, de dag dat Jezus terugkomt. Wat kun je hiernaar verlangen, juist in een tijd waarin er zoveel in de wereld gebeurt. Ds. René de Reuver houdt een overdenking over hoe we er in deze wereld kunnen zijn voor de ander.Nederland zingt op zondag
Nederland zingt op zondag: Groot is Uw trouw

'Groot is Uw trouw' is de titel van een bekend lied, maar ook iets wat je makkelijk zegt als alles goed gaat in je leven. Wat als je vanwege je geloof bedreigd, vervolgd, of gemarteld wordt? Lukt het dan nog om te zeggen: groot is Uw trouw? Daarover gaat de overdenking van Simon Visser van de stichting Open Doors.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Jeugdwerker Ilse Visser houdt een overdenking aan de hand van Openbaringe

Laat je niet leiden door angst, maar leef in het volle vertrouwen op God. Met open ogen dus, in de wetenschap dat Hij erbij is. Zijn Koninkrijk komt, maar niet zonder strijd. Daarover gaat de overdenking van jeugdwerker Ilse Visser een aan de hand van Openbaringen 6. Een boek dat ingewikkeld kan zijn, maar ook een hele waardevolle boodschap heeft.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Geef aan God wat van God is', over die bekende zin uit het Bijbelboek Mat

Geef aan God wat van God is, over die bekende zin uit het Bijbelboek Matthëus spreekt voorganger Jurjen ten Brinke. Over hoe je bepaalde keuzes kunt maken zonder altijd zelf gelijk te willen hebben. Ook veel samenzang, onder meer psalm 68 Geloofd zij God met diepst ontzag.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Micha Zondag, de kerkelijke dag van gerechtigheid. Ds. Almatine Leene den

Micha Zondag is de kerkelijke dag van gerechtigheid. Dit jaar gaat het over het klimaat. Ds. Almatine Leene denkt na over het verhaal van Jona die inwoners van Ninevé waarschuwt. Wat gebeurt er in dit Bijbelverhaal en wat kunnen wij daar vandaag de dag van leren? We zingen liederen over hoop en gerechtigheid.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Voorganger Jurjen ten Brinke vertelt dat God naar ons wil luisteren, omda

Je kunt iets horen, maar je kunt ook iets verstaan. Dat gaat een laag dieper. Voorganger Jurjen ten Brinke vertelt dat God ook naar ons wil luisteren, omdat Hij een relatie met ons wil. In de liederen staat het luisteren en verstaan van Gods stem centraal.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Op deze Israëlzondag worden we eraan herinnerd dat Gods verhaal met mense

Op deze Israëlzondag worden we eraan herinnerd dat Gods verhaal met mensen begint met roeping. Maar geroepen worden is niet alleen maar fijn en gemakkelijk. Dat lezen we in het verhaal van Abram. René de Reuver vertelt daarover in zijn overdenking. Ook klinken er liederen die passen bij dit thema.Nederland zingt op zondag
Nederland zingt op zondag: De laatsten zullen de eersten zijn

Gods rechtvaardigheid wordt bepaald door genade. Je krijgt zo veel meer dan je verdient. Zijn liefde wordt niet bepaald door wat wij doen, maar door wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Over die genade gaan de liederen. Almatine Leene verzorgt de overdenking.Nederland zingt op zondag
Nederland zingt op zondag: Wij zijn Uw kerk

De kerk is een huis waar God wil wonen en waar gelovigen mogen samenkomen om Hem te aanbidden. Zij vormen samen de kerk. Ze hebben elkaar nodig om, zo verschillend als ze zijn, samen Gods liefde zichtbaar te maken in deze liefde. Daarover gaan de liederen. Saskia van Mechelen staat verder stil bij dit onderwerp in de overdenking.Nederland zingt op zondag
Nederland zingt op zondag: Jezus alleen

Het is waarschijnlijk wel herkenbaar: gevoelens van jaloezie om iets wat een ander heeft of kan. Hoe kunnen we op dit punt groeien in ons geloof? Bij deze vraag staat Ilse Visser stil in haar overdenking. Daarnaast klinken mooie liederen over het volgen van Jezus en dicht bij Hem leven.Nederland zingt op zondag
Nederland zingt op zondag: Maak ons één

Een medley met de bekendste samenzangliederen nodigt uit om voluit mee te zingen. Zo worden de liederen 'Lichtstad met uw paarl'n poorten' en 'Glorie aan God' gezongen. Spreker Gor Khatchikyan deelt een bemoedigende boodschap.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Mij ontbreekt niets

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Woorden uit Psalm 23. Deze psalm wordt gezongen in de uitzending. Ook in de andere liederen klinkt door hoe God voor ons zorgt. Spreker Gor Khatchikyan vertelt hoe God er in tijden van nood voor hem was en hoe God gaf wat hij nodig had.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Aan de slag

Het volk Israël heeft lange tijd in ballingschap geleefd. Als ze eindelijk terugkomen in Jeruzalem is de stad compleet verwoest. Gelukkig gaan veel mensen direct aan de slag om de stad weer op te bouwen. Dit doen ze samen, schouder aan schouder. Ds. Albert Jan Treur nodigt ons uit om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Niet om letterlijk te bouwen, maar om je talenten in te zetten en dat te doen waar je goed in bent.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Knielen voor je Maker

God is het waard om geëerd te worden. Jurjen ten Brinke vertelt hoe Gods grootheid nog duidelijker voelbaar wordt als je voor Hem knielt. Ook worden diverse liederen gezongen waarin de eer aan God doorklinkt.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Leven door de Geest

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het misgaat. In het geloof speelt vrijheid ook een belangrijke rol, maar toch anders dan in onze maatschappij. Er ligt vrijheid, zegt Paulus, in het kind zijn van God, en het is de Geest die ons helpt om van daaruit te gaan leven en om ons thuis te voelen bij God.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Bij U ben ik veilig

Een verbond vraagt wel wederzijds om liefde en trouw. Ben jij bereid ook een verbondspartner te zijn tegenover God, of moet het eigenlijk allemaal van één kant komen? Terwijl de dichter van Psalm 25 al zijn zorgen opnoemt, heeft hij het opeens begrepen: ik mag schuilen bij God. En als ik bij God schuil, dan zal dat effect hebben. Dan mag ik God aanspreken op Zijn liefde en trouw voor mij.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Wat is Pinksteren?

Soms loop je vast in het leven. Dat kan door van alles zijn: ziekte, gemis, verdriet. Albert Jan Treur vertelt hoe de kracht die Gods Geest ons geeft ook vandaag de dag in staat is om je boven de dieptepunten in je leven uit te tillen. Hoe donker het ook kan zijn, hoe bang je soms ook bent, er is een Kracht die daar met kop en schouders bovenuit uitsteekt. Met Pinkeren is het niet langer God boven ons, maar God in ons. En door Zijn Geest in ons, mogen we ons kinderen van God voelen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Zie mijn verdriet

'Spreken is zilver, zwijgen is goud' is een bekend gezegde. Toch, zo vertelt ds. René de Reuver, zijn er momenten waarop er niet gezwegen kan worden. Dit ervaart de dichter van Psalm 39. Vanuit het diepst van zijn ziel, legt hij aan God voor wat hem bezighoudt; zijn angst, zijn twijfel, zijn verdriet. Toch vestigt hij, ondanks alles, zijn hoop op God. Ook uit de liederen die gezongen worden, spreekt die hoop.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: God, die leven geeft

Predikant Albert Jan Treur vertelt hoe we mogen leven en bewegen vanuit Gods genade en Zijn liefde voor ons, steeds weer. Het is belangrijk dat we de liefde die God geeft, uitstralen naar de mensen om ons heen. Daarover gaan ook de liederen die gezongen worden.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Grote feestvreugde

Als de stadsmuur van Jeruzalem eindelijk herbouwd is, is het feest. De vreugde is extra groot, omdat het volk daarvoor 70 jaar in ballingschap geleefd heeft. Mensen realiseerden zich daardoor dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar een geschenk dat ze opnieuw van God gekregen hebben. Hoe vaak staan wij eigenlijk stil bij onze vrijheid? Ilse Visser vertelt hier meer over in haar meditatie.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Geef Heer de koning uwe rechten

Liederen met een koninklijk tintje. Ook in de meditatie van ds. René de Reuver gaat het over een koning. Aan de hand van Psalm 72 vertelt hij over Salomo, die wil regeren met recht en gerechtigheid. Om dat goed te kunnen doen, heeft hij wijsheid nodig en hij bidt of God hem daarin wil voorzien.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Mij ontbreekt niets

'De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.' Woorden uit Psalm 23. Natuurlijk wordt deze psalm gezongen in de uitzending. Ook in de andere liederen klinkt door hoe God voor ons zorgt. Spreker Gor Khatchikyan vertelt hoe God er in tijden van nood voor hem was en hoe God gaf wat hij nodig had.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Aan de slag

Het volk Israël heeft lange tijd in ballingschap geleefd. Als ze eindelijk terugkomen in Jeruzalem is de stad compleet verwoest. Gelukkig gaan veel mensen direct aan de slag om de stad weer op te bouwen. Dit doen ze samen, schouder aan schouder. Ds. Albert Jan Treur nodigt ons uit om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Niet om letterlijk te bouwen, maar om je talenten in te zetten en dat te doen waar je goed in bent.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Hij is niet hier

Het was een engel die bij het graf, waarin het lichaam van Jezus lag, sprak: 'Hij is niet hier, Hij is opgestaan.' Niet alleen de vrouwen die dit nieuws als eersten hoorden, mochten hiervan getuigen. Jurjen ten Brinke vertelt hoe wij God hiervoor nog elke dag mogen danken en eren. De blijde boodschap mag met iedereen gedeeld worden: De Heer is waarlijk opgestaan! Daarvan wordt ook gezongen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Je Koning komt eraan

Vol verwachting staan de mensen bij de poorten van de stad te wachten. Koning Jezus komt eraan! Iedereen is blij en opgetogen, maar blijft de sfeer zo? Spreker Gor Khatchikyan trekt dit verhaal door naar ons eigen leven en denkt na over de vraag, wat gebeurt er als God voorbij de poorten van je hart komt? Ook door de liederen die in deze uitzending te horen zijn, leven we toe naar Pasen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Knielen voor je maker

God is het waard om geëerd te worden. Jurjen ten Brinke vertelt hoe Gods grootheid nog duidelijker voelbaar wordt, als je voor Hem knielt. Ook worden diverse liederen gezongen waarin de eer aan God doorklinkt.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Leven door de Geest

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken, maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het misgaat. In het geloof speelt vrijheid ook een belangrijke rol, maar toch anders dan in onze maatschappij. Er ligt vrijheid, zegt Paulus, in het kind zijn van God, en het is de Geest die ons helpt om van daaruit te gaan leven en om ons thuis te voelen bij God.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Bij U ben ik veilig

Een verbond vraagt wel wederzijds om liefde en trouw. Ben jij bereid ook een verbondspartner te zijn tegenover God, of moet het eigenlijk allemaal van één kant komen? Terwijl de dichter van Psalm 25 al zijn zorgen opnoemt, heeft hij het opeens begrepen: ik mag schuilen bij God. En als ik bij God schuil, dan zal dat effect hebben. Dan mag ik God aanspreken op Zijn liefde en trouw voor mij.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: God is getrouw zijn plannen falen niet

God heeft een plan met de wereld en daarin is ruimte voor een ieder van ons, met de mooie dingen en met de moeilijke dingen. Daardoor hoef je niet op zoek naar het antwoord op de vraag wat Gods plan nou precies is met die narigheid in je leven. Je mag ontspannen geloven dat Zijn plannen niet falen en dat Hij boven, onder en naast je is.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Hoop doet leven

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Dat is inmiddels een jaar geleden. Hoe kun je hoop vasthouden in een wereld van oorlog?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: U bent een bouwwerk van God

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het misgaat. In het geloof speelt vrijheid ook een belangrijke rol, maar toch anders dan in onze maatschappij.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: De waarde van Gods woord

De psalmschrijver in de Bijbel zegt dat hij juist door God te gehoorzamen in vrijheid komt, want vrijheid is dat je de beperkingen vindt die bij je eigen 'ik' aansluiten. Of heel eenvoudig: als iedereen op de wereld zich aan de tien geboden zou houden, dan zag het er een stuk fijner uit. Toch?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Het zout der aarde

Hoe kun je in een wereld vol lijden en geweld het zout der aarde zijn? Zout is meer dan een smaakmaker, het weert ook het bederf. Ben jij zout of liever zoet als honing? Jezus is hier duidelijk over. Hoe ga je daarmee om? In je werk en in de kerk?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Voor iedereen is er plaats

Pastor John Hofwijks legt uit dat de wijsheid van God anders is dan de wijsheid van mensen. Waar wij elkaar beoordelen en bestraffen, ziet God levenslessen en leermomenten, waardoor we door kunnen gaan.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Vissers van mensen

Als Jezus met zijn werk hier op aarde begint, roept Hij eerst zijn discipelen: 'Kom achter Mij aan en Ik zal je vissers van mensen maken.' Hierover vertelt ds. Rhoïnde Mijnals Doth.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Vreugde en pijn

Studenten weten wat feesten is, maar in Bijbelse tijden konden ze er ook wat van. Van de bruiloft in Kana tot Blue Monday. Het kan soms snel omslaan in je leven. Studentenpastor ds. Jorn den Hertog ziet dat vaak om zich heen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Waar is God (als het misgaat?)

Als er verschrikkelijke dingen gebeuren, is het soms moeilijk om de hand van God te ontdekken. Waar is God als het leven te moeilijk wordt? Hierover spreekt ds. Albert Jan Treur.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: De hoeksteen

Evangelist Jurjen ten Brinke vertelt hoe soms het meest onaanzienlijke dingetje het meest belangrijk blijkt te zijn. Wat betekent het als Jezus de hoeksteen van je levenshuis mag zijn?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Kerstmorgen

Gloria in excelsis deo. Samenzang met Lucas Kramer en Pearl Jozefzoon in een prachtige medley van de bekendste kerstliederen en er klinkt een mooi duet. Mirjam Bouwman leest het kerstverhaal uit de Bijbel voor.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Vierde advent

Als mens kun je moe worden, soms zelfs uitgeput en verslagen. Maar werpt advent hier een nieuw licht op?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Derde advent

Iemand opvrolijken of afleiden lukt ons vaak nog, maar iemand echt troosten? Echt nabij zijn?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Tweede advent

We kennen allemaal de spanning nog wel van de sinterklaasviering. Met welke verwachting leven wij deze adventsperiode?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Eerste Advent

Het Licht schijnt in de duisternis. In deze adventstijd gaan we dat gedenken. En het Licht is niet zomaar iets, het is de mens Jezus.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Eeuwigheidszondag

De namen van degenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, staan in veel kerkdiensten centraal deze zondag. Maar wat moeten we ons voorstellen bij 'de eeuwigheid'?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Saskia van Meggelen

God is erbij, in elke fase van je leven, ook als het zwaarder wordt.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Bas van der Graaf

Soms kan je niet meer zingen, als het leven pijn doet. En toch: 'ik wil blijven zingen, want het trekt me door die zwarte nacht.'Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Oeds Blok

Veel liederen gaan over Bijbelse verhalen. Gods Woord sluit daarin aan bij onze eigen levensverhalen en helpt ons door meerdere fases in het leven.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Rhoynde Mijnals-Doth

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Thomas Quartier

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Mirjam Kollenstaart

Israël is niet onomstreden. Er zijn berichten van oorlogen en geweld. Toch blijft de Kerk van Jezus verbonden met Israël, met het joodse volk met wie God Zijn eerste verbond sloot. Ds. Mirjam Kollestaart mediteert daarover.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Gor Khatchikyan

De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort, maar we denken na over het thema vrede en hoe God ons die vrede geeft. Hoe sta jij stil bij dit thema?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Karin van den Broeke

Het jaarthema van de PKN is: 'Aan tafel!'. En wie kent die oproep niet? Ds. Karin van den Broeke vertelt over een Koning die ons aan Zijn tafel uitnodigt. Maar er is wel een voorwaarde.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Albert Jan Treur

Er is veel onrust in de wereld en in Nederland. Boeren, gasprijzen, vluchtelingen, een wooncrisis en ga zo maar door. Toch geeft God rust. Ds. Arjan Treur denkt met ons na over hoe dat werkt.