True
Geloof.TV - TV kijken via internet, de beste Geloof tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Podcast.NL   Contact   Privacy & Cookies  

Geloofsgesprek - Alle afleveringen
Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 26

17 juli 2024 is het tien jaar geleden dat de MH17 werd neergehaald. Pastoor Jules Dresmé zette direct de deuren van de Vituskerk in Hilversum open. Het werd voor velen een plek van rouw en troost. Dresmé leidde afscheidsdiensten, herdenkingen en bracht huisbezoeken. Hij voelt het verdriet nog altijd.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 25

Voor student tandheelkunde Ivet Khazoum is de zondagochtend bestemd voor God. In de kerk vindt ze rust en de antwoorden op de keuzes die ze maakt in haar leven. Ze vertrouwt daarbij op God, Hij weet wat goed voor haar is. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is haar leidraad: Doe goed voor de ander. Niet alleen voor de mensen die je aardig vindt, maar voor alle mensen die op je pad komen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 24

Voor kunstenaar Ruben Bruggeling is de meest open houding om geïnspireerd te raken 'het leven overkomt mij'. Van hieruit probeert hij een stukje van het mysterie van Gods liefde tastbaar te maken in diverse kunstdisciplines als schilderijen en objecten. Kunst maken is voor hem hetzelfde als ademen. In zijn huiskapel zoekt hij de stilte op, want door te luisteren gaat de kern steeds meer spreken.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 23

Vrijdag 21 juni werd bekend dat Ron van den Hout de nieuwe bisschop van Roermond wordt. Van den Hout is nu nog bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij vertelt over zijn plannen met het Limburgse bisdom.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 22

Als getrouwd dominee maakte Martin Los de overstap naar het katholieke geloof. Na vele jaren van voorbereiding werd hij tot priester gewijd. Op Vaderdag spreekt Los over het priesterschap en het vaderschap. Na het verlies van een van zijn kinderen en zijn verdriet daarover, is hij het pastoraat als zinvoller gaan ervaren. De sacramenten geven hem houvast, omdat in een klein gebaar/symbool/handeling zo veel meer zit dan woorden tot uiting kunnen brengen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 21

Diahann van van de Vijver is overtuigd katholiek en kerkt in de Surinaamse-Antilliaanse geloofsgemeenschap in Utrecht. Diahann heeft een haat-liefdeverhouding met God, door haar ongewenste kinderloosheid tegenover de kracht en de moed die ze krijgt om om te gaan met wat er in je leven op je afkomt.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Het is Sacramentsdag. Voor Eliza Oudshoorn is de eucharistie de kern van haar geloof

Het is Sacramentsdag, de dag waarop in de rooms-katholieke kerk wordt stilgestaan bij het sacrament van de eucharistie. Voor Eliza Oudshoorn is de eucharistie de kern van haar geloof. 'Jezus is voor mij gestorven. Hij heeft alles voor mij overgehad. Ik ervaar zijn aanwezigheid en zijn liefde altijd.' Elk jaar loopt Eliza samen met zo'n 150 anderen mee in de sacramentsprocessie, dwars door haar woonplaats Leiden. 'Veel mensen voelen een soort van verlegenheid om te vertellen over hun geloof. Dat heb ik achter me gelaten. Ik ben niet bang, ik weet waar ik voor sta.'Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 19

Ronald den Hartog is pastoor van de R.K. parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen. Onder zijn hoede valt ook de Johannes de Doperkerk in Mijdrecht. Deze kerk zal op 26 mei voor de eerste maal de eucharistieviering op televisie verzorgen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 18

Zij werkt al 39 jaar in Colombia en is aangesloten bij de Orde van de Camillianen. Haar belangrijkste gelofte is dienstbaar zijn én blijven aan de zieken.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 17

Geestelijk verzorger binnen de krijgsmacht Sanneke Brouwers spreekt op Bevrijdingsdag over veteranen, morele ambivalentie en het belang van vrijheid.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 16

Voor gevangenispastor Geert Rozema staat de liefde voor de ander en de menselijke waardigheid altijd centraal, ook bij daders van ernstige misdrijven. Iedereen is een kind van God.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 15

Ramon Roks is priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Op deze Roepingenzondag vertelt hij wat het voor hem betekent om 'geroepen te worden'. En hij vertelt wat hij kan betekenen voor gelovigen in deze tijd.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 14

Joke Hoekman is al meer dan 70 maal in Lourdes geweest, de laatste jaren als groepsleidster van de bisdomreizen. Zij is groot bewonderaarster van Bernadette Soubirous, het boerenmeisje aan wie Maria achttien maal is verschenen, die zich niet liet beïnvloeden door anderen en standvastig was in haar geloof. In de maand april maakt de schrijn met de reliek van de Heilige Bernadette Soubirous een rondgang door alle zeven bisdommen in ons land.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 13

Everard de Jong is hulpbisschop van bisdom Roermond, krijgsmachtbisschop en parochiepriester in Maastricht. Binnenkort viert hij zijn 25-jarig bisschopsjubileum. Het belangrijkste voor hem is verbinding te zoeken met mensen.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 12

Studenten Hilko en Ian waren al jong geïnteresseerd in het geloof en laten zich tijdens de Paaswake dopen en vormen. Wat beweegt je om katholiek te worden? Hoe verandert het je leven en hoe geef je vorm aan je geloof?Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 11

Jaarlijks zetten duizenden vrijwilligers zich in voor de Vastenactie, en daarmee voor mensen elders in de wereld die het minder goed hebben getroffen dan wij. Een van hen is Corrie Hamers, bevlogen parochiaan uit Bergen op Zoom.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 10

Eens per jaar komen duizenden gelovigen uit het hele land naar Amsterdam om deel te nemen aan de Stille Omgang. Ze wandelen dwars door het centrum om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Piet Klaver loopt al zo'n zestig jaar mee.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 9

Straatpastor Kitty Mul werkt in het Stadsklooster Den Haag. Dat betekent arme mensen samenbrengen en een veilige haven bieden. 'Onze samenleving gaat met deze mensen om alsof het vliegen zijn die we van ons af mogen meppen. Maar wat je ook doet, wie je ook bent, je mag er zijn, je verdient een plek in onze wereld.'Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 8

De cirkel is rond. Meer dan veertien jaar geleden begon Leo Fijen aan de geloofsgesprekken en zo'n 700 gesprekken verder stopt hij ermee, in dankbaarheid. En altijd met de steun van de mediabisschop Wiertz. Die is al enige tijd met emeritaat, maar Leo Fijen gaat in zijn laatste gesprek bij hem langs om de cirkel rond te maken, een gesprek over de noodzaak om te blijven spreken over de binnenkant van de ziel, over de inhoud van het geloof. Want daar was het Leo Fijen altijd om te doen. En daarmee is de zondagochtend met geloofsgesprekken en eucharistievieringen een ankerpunt in de programmering van de zondagochtend geworden.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 7

Een belangrijk moment in de Geloofsgesprekken was de benoeming van Gerard de Korte tot bisschop van 's-Hertogenbosch. Daar stond hij op de steigers van de Sint Jan, welkom geheten door de Commissaris van de Koning en de burgemeester. Bijna tien jaar later staat hij daar weer, de balans opmakend van de rol van de kerk in de samenleving.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 6

Waar de nood in de samenleving acuut was, daar was de afgelopen jaren ook steeds het geloofsgesprek. In tijden van corona, bij de wateroverlast in Valkenburg, bij de verwoesting van een dorpskerk. Die nood is nu bij de vluchtelingen en de mensen in armoede. Sant'Egidio geeft stem aan die mensen. En Zeger Polhuijs is de priester die zich over hen ontfermt. Daarom past zijn profetische geluid in het geloofsgesprek, zo kort voor de woestijn van de veertigdagentijd.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 5

Nog maar een week dan begint het carnaval, ook in Sneek. En vanaf Aswoensdag gaat de veertigdagentijd van start. Daarin doet Sneek iets bijzonders, samen met Volendam. Ze nodigen iedereen uit om in Sneek en Volendam de kruisweg te lopen, met staties in de bibliotheek, de lingeriewinkel, de jeneverstokerij en het voetbalstadion. Waar de mensen zijn en komen, daar hangen de beelden van het lijden van Christus. Leo Fijen spreekt daarover met de initiatiefnemers, pastoor Peter van der Weide in Sneek en coördinator Cees de Wit in Volendam.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 4

Kloosters zijn populair in deze tijd. Steeds vaker melden gasten zich voor een lang weekend bij de poort van het klooster. Ook in Denekamp, bij de zusters Franciscanessen. Wie daar aanbelt, krijgt het lachende en hartelijke gezicht van zuster Christella te zien. Het gastenverblijf wordt gedragen door Indonesische zusters. Dat is de omgekeerde missie. Zij komen ons helpen. En dat doet zuster Christella op een hartveroverende manier. Ze vertelt haar levensverhaal.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 3

Op deze zondag van het Woord van God wordt duidelijk hoe we bezield worden door de verhalen uit de Bijbel. Pieter Clemens was leraar Frans en werd ook lector om het Woord van God te delen met kerkgangers. Iwan Osseweijer is diaken en als zodanig betrokken bij de liturgie. Maar dat Woord van God droeg hem ook om er in december als Goedheiligman te zijn voor kinderen die aan alles tekort hebben.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 2

Al 50 jaar is Kerkbalans de kurk waar de kerk financieel op draait. Katholieken geven dan in januari aan hoeveel ze elke maand aan de kerk willen geven. Leo Blom is econoom van het bisdom Breda en kan als geen ander uitleggen wat vrijwilligers doen om langs de deuren te gaan en zo geld voor de kerk op te halen. Die vrijwilligers zijn goud waard en worden deze maand ook in het zonnetje gezet.Geloofsgesprek
Geloofsgesprek: Afl. 1

Groeien in gelovig zelfbewustzijn is de opdracht van de kerk in deze tijden van krimp. Want de Openbaring van de Heer, die we vieren, vraagt van ons allemaal: Wie is de Heer voor jou? De pastoor van de Sint Joriskerk in Eindhoven ziet een kentering. Steeds vaker melden jongeren zich bij hem met de vraag: mag ik hier bij horen en hoe kan de Heer voor mij spreken?